Besök våra verksamhetsområden:

BruniTec         Basic Grey EE         Brunicon

Verksamhetspolicy

Inom Brunius Scandinavia AB tar ledning och anställda ansvar för hållbar utveckling genom att aktivt verka för jämställdhet, mångfald, samt att värna för gemensamma intressen mellan näringsliv och samhälle. Både nationellt som internationellt.

Miljö:

Vårt miljöledningssystem i Basic Grey uppfyller kraven enligt ISO 14001 och intentionerna enligt EMAS.

Kvalitet:

Vårt ledningssystem i Basic Grey uppfyller kraven enligt ISO 9001. Basic Grey innehåller verktyg och handledning för BAS-P & BAS-U (planering & utförande).

Vi innehar ackrediterad certifierad kvalitets - kontrollansvar enligt plan och bygglagen.


';