Brunitec logo

Design & Construction

Brunitec har utvecklat ett damm & spill fritt System 2000 med olika kombinationer av kapslade transportörer, dammfilter, brandspjäll och spillhantering som uppfyller speciella krav inom ATEX, säkerhet eller arbetsmiljö. Vi har designat och byggt kompletta anläggningar såväl som uppgraderat befintliga mot dagens krav och bestämmelser.

Vi tillhandahåller design & ritningsunderlag. Tillsammans gör vi upphandlingen och ser till att anläggningen kommer i drift med rätt kvalitet.

System 2000

Så här är systemet uppbyggt. Vi kan leverera Helheten eller Detaljerna.

© BruniTec-2015 | XHTML | CSS