Brunitec logo

Luftkanoner - en produkt med många användningsområden

Luftkanoner användes ursprungligen främst som hjälpmedel vid silotömning. En kraftig luftstöt sätter fart på material som av en eller annan anledning fastnat och inte kommer ut ur silor och behållare.

På senare år har tekniken allt mer kommit att användas vid rensning av stoft i mer avanserade processer som cementugnar, tubgitter vid rökgasrening etc.Silotömning med Brunitec Luftkanoner

Ett sedan länge känt begrepp med 1000-tals installationer i många olika sammanhang. Oavsett tömningsproblemet har Brunitec lösningen! Kanonen laddas med 6–10 bar lufttryck. Vid avfyrning (snabbtömning) ger kanonen via kanonröret en tryckstöt som aktiverar det område som skall rensas. Kraften varieras genom luftvolym och laddningstryck.

Silotömning

 

Acrobat Reader Luftkanon.pdf (218 kb)   Acrobat Reader Installation.pdf (468 kb)


Stoftrening - Högtemperatursintallationer

De flesta känner igen luft- kanoner som ett flödes- hjälpmedel i samband med problem med valv och bryggbildning i silos, behållare etc. Sedan introduktionen på 70-talet har tekniken också utvecklats som hjälpmedel för stoftrensning inom högtemperatursområden i cykloner och kanaler på cementugnar, stoftfilter i metallurgiska processer och tubgitter, värmeväxlare, filter etc. på pannor.

Stoftrensning

Acrobat Reader Luftkanon.pdf (218 kb)

© BruniTec-2015 | XHTML | CSS