Brunitec logo

Materialhantering

Brunitec Punktfilter
Ett specialkonstruerat slangfilter för reduktion av övertryck i transportörer och silor. Filtret kräver lite utrymme och är därför lätt att placera även där det är trångt. Rensning styrs av timer eller differenstryck.

Punktfilter

Acrobat Reader Broschyr Punktfilter.pdf (394 kb)    Acrobat Reader Punktfilter_Reservdelar.pdf (172 kb)


Brunitec Brandsektioneringsspjäll
Minskar risken för spridning av bränder. På grund av hastiga brandförlopp är enbart sprinkling otillräckligt för att skydda bandgångar och byggnader. En aktiv åtgärd är att avgränsa riskområdet. Brandspjället kombineras med indikering via IR eller andra detektorer.

Brandsektioneringsspjäll

Acrobat Reader Brandsektioneringsspjäll.pdf (99 kb)


Brunitec Spilltransportör
Ett system utvecklat för att hantera spillet från band-transportörer kontinuerligt under drift. Systemet kan appliceras på hela transportörlängden eller vid på- och avlastning där spillmängderna normalt är störst. Spilltransportör och spillelevator är mycket kompakta för att kunna monteras på de flesta förekomande transportörlösningar.

Spilltransportör

Acrobat Reader Spillhantering.pdf (554 kb)


Brunitec Spillelevator
Används för att lyfta upp material från spill- transportören tillbaks tillbandtransportören när man vill hantera det spill som uppstår vid pålastningsdelen.

Spillelevator

Acrobat Reader Spillelevator.pdf (554 kb)


Brunitec Pålastningslåda och kapsling
Rätt lösning mot damm och spillproblem vid pålastning
av bandtransportörer.Den finns med flera typer av tätningar. Kapslingen är stabil och har universella fästdetaljer och justerbara benstativ vilket gör att den passar till alla typer av transportörer. Montering sker snabbt och enkelt utan ”heta” arbeten.

Pålastningslåda och kapsling

Acrobat Reader Kapslingssystem.pdf (297 kb)


Brunitec Planmatningssystem
Brunitec matargolv är en energisnål och effektiv lösning för utmatning ur plansilor, mottagnings- och utlastningsfickor. Till skillnad från traditionella stokermatare som river materialet underifrån, matar Brunitecs planmatningssystem hela massan mot en given öppning (utlopp). Systemet är flexibelt och lämpar sig för alla typer av materialfraktioner, lätta såväl som tunga.

Matargolv

Planmatningssystemet kan appliceras för utmatning av silor, mellanlagringsfickor och liknande. Drivpaketet kan placeras antingen i bakkant eller under golvet. Golvet består av rostfria balkar som löper på lagrade V-hjul vilket ger en låg energiförbrukning i förhållande till massan som ska matas ut. Balkarna kan köras individuellt eller gruppvis efter vad som krävs för att flytta massan. Utmatningen kan styras variabelt.

Matargolv

Matargolv Matargolv

 

© BruniTec-2015 | XHTML | CSS